"Lärare förbinder sig att vara varsam med information om eleverna och ej vidarebefordra information som mottagits i tjänsten om det inte är nödvändigt för elevens bästa".
- ur Lärares yrkesetik

Träffa Rådet på Skolforum

Skolforum går som vanligt av stapeln måndag och tisdag i vecka 44. Som vanligt kan du också träffa Lärarnas Yrkesetiska Råd där. Rådet finns i monter C08:09.

Kom till vår monter. Vi bjuder på en förfriskning och ett utmärkt tillfälle att prata yrkesetik.

Rådet håller i fyra seminarier under Skolforum. Lyssna till David Lifmark som pratar på temat "Du och kollegorna, lärarkåren och staten – yrkesetikens förhållande till samhällsuppdraget". Du hittar David på Södra scenen mån 13.00-13.50 och på Norra scenen tis 13.00-13.50.

Kom också till Åsa Dahlberg på Södra scenen. Mån 11.00-11.20 och tis 9.30-9.50 ger Åsa förslag på hur ni kan arbeta med yrkesetiken i vardagen.

Rådets senaste möte

Rådets senaste möte ägde rum den 16 september 2016. Rådet pratade vidare om lärares samhällsuppdrag.

Därutöver diskuterades bland annat Skolforum 2016 (se ovan) och en kommande samling för seminarieledare inom yrkesetiken. De senaste besluten från Lärarnas ansvarsnämnd fanns också på agendan.
Logotyp för Lärarförbundet Logotyp för Lärarnas Riksförbund