"Lärare förbinder sig att vara varsam med information om eleverna och ej vidarebefordra information som mottagits i tjänsten om det inte är nödvändigt för elevens bästa".
- ur Lärares yrkesetik

Rådet på Skolforum

Skolforum blev som vanligt en trevlig och framgångsrik tillställning för Rådet. I montern hölls många värdefulla samtal kring olika yrkesetiska aspekter.

Även Rådets framträdanden på Skolforums scener var uppskattade och välbesökta. På bilden nedan ses Åsa Dahlberg och Therese Dahlqvist.

Rådets senaste möte

Rådets senaste möte ägde rum den 28-29 november 2016. Rådet kunde konstatera att allt fler bitar faller på plats vad gäller att ta fram en ny antologi runt lärares yrkesetik. Därutöver gick diskussionens vågor höga, bland annat kring betygssättning och kring Skolinspektionens granskning av skolors arbete mot kränkningar på nätet.
Logotyp för Lärarförbundet Logotyp för Lärarnas Riksförbund